Skip to content

Mòd An Obain 2024

Friday 11th – Saturday 19th October 2024

Àitichean-fuirich is Àitichean-bìdh

Tha baile an Òbain pròiseil a bhith aithnichte mar phrìomh-bhaile biadh mara na h-Alba – agus tha seo ri fhaicinn anns an taghadh agus seòrsachan de bhiadh aig àrd-ìre càileachd a bhios ga thairgsinn gu luchd-tadhail agus muinntir an àite – thoir sùil air an app Love Oban airson faighinn a-mach mu-dheidhinn na h-àitichean is fhèarr airson ithe agus h-amanan is fhèarr!

Tha taghadh farsaing de dh’àitichean-fuirich airson luchd-tadhail ri fhaighinn anns an Òban. Tha iul-lann de dh’fhialaichean àitichean-fuirich ri fhaicinn tron app Love Oban.

Love Oban App

Download Love Oban in Apple App Store
Download Love Oban in Play Store